top of page
ill-ergotherapie.png

Ergotherapie 

OT is.....png

Deze quote vat het voor mij samen: 

Ergotherapie ontstaat wanneer wetenschap, creativiteit en mededogen samen komen. 

Volgens Wikipedia is ergotherapie een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of beperking een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.

Heel concreet betekent dat dit een behandelwijze is die je helpt om de problemen op te lossen die je vermogen verstoren om de dingen te doen die jij belangrijk vindt.


Ergotherapie kan je ook helpen om die problemen te voorkomen of om de effecten ervan te verminderen.

 

bron: Ergotherapie Vlaanderen VZW

Sensorische informatieverwerkingstherapie 

Prikkels, prikkelverwerking, over en onderprikkeling.

Van af de geboorte tot 18 maanden
(huilbaby of baby met een regulatie probleem) 

Van 18 maanden tot en met 12 jaar en voor prikkelgevoelige ouders.

ill-ergotherapie.png

Indicatie voor therapie duur ( Dit is slechts om je een idee te geven. Therapie duur wordt telkens individueel bepaald en kan korter of langer zijn dan de hieronder aangegeven periode) 

Huilbaby

Je krijgt binnen de week een afspraak

Intake

4 tot 6 contact sessies

Indien gewenst een nazorg traject via afstandsbegeleiding. 

KInd met een prikkelprobleem

Je krijgt zo snel mogelijk een afspraak. 

Intake 

2 observatiesessies 

10 tot 12 behandelsessies 

1 a 2 oudergesprekken

Klasobservatie en deelname MDO is mogelijk op vraag van ouders, school of behandelend ergotherapeut. 

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Ouders met een prikkelprobleem 

Je krijgt zo snel mogelijk een afspraak. 

Intake 

4 tot 6 contact sessies 

Indien gewenst een nazorg traject via afstandsbegeleiding of een eenmalige terugkom sessie na 3 maanden.

bottom of page