ill-ergotherapie.png

Ergotherapie 

OT is.....png

Deze quote vat het voor mij samen: 

Ergotherapie ontstaat wanneer wetenschap, creativiteit en mededogen samen komen. 

Volgens Wikipedia is ergotherapie een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of beperking een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.

Heel concreet betekent dat dit een behandelwijze is die je helpt om de problemen op te lossen die je vermogen verstoren om de dingen te doen die jij belangrijk vindt.


Ergotherapie kan je ook helpen om die problemen te voorkomen of om de effecten ervan te verminderen.


Wanneer een letsel, een ziekte, een handicap of een ander probleem jouw vermogen beperkt om

·        voor jezelf te zorgen;

·        deel te nemen aan bezoldigd of onbezoldigd werk;

·        te genieten van je vrije tijd in je vertrouwde omgeving.

In deze gevallen kan een ergotherapeut je nieuwe vaardigheden aanleren, adviezen geven, je informeren over de uitvoering van omgevingsaanpassingen en de aanschaf van hulpmiddelen en je ermee laten oefenen.


Zo wordt jouw leven kwalitatiever.                                  
Ergotherapeuten geloven dat je door jouw manier van handelen, van bezig zijn, toont wie je bent en hoe je je voelt.
Als je niet meer kunt doen wat je wilt, op de manier zoals je het wilt, dan drukt dit op jouw welbevinden.
De middelen van de ergotherapeut zijn alle activiteiten en handelingen die mensen doorheen de dag doen. 

bron: Ergotherapie Vlaanderen VZW

Je kan bij mij terecht voor 

ill-ergotherapie.png

Sensorische informatieverwerkingstherapie 

Prikkels, prikkelverwerking, over en onderprikkeling.

Een ergotherapiebehandeling verloopt in principe in 3 fasen:

 1. De diagnostische fase:  
  We starten met een babbeltje, een intakegesprek. 


  Wat is jou vraag, op welke problemen bots je, waarvoor heb je mijn hulp nodig en nog belangrijker: wie ben jij?
  Aan de hand van dit gesprek bekijken we samen wat er verder nodig is. Dat kan een diepgaandere observatie zijn, een testafname, een verder gesprek,...  Met al deze informatie ga ik aan de slag en stel ik een plan van aanpak voor.  
  van al deze acties bekijk ik wat de specifieke  problemen zijn die jou tegen houden. 

   

 2. De behandelfase  
  In deze fase staat jou handelen centraal. Wat wil jij doen en kunnen in jou omgeving? Daar gaan we mee aan de slag. We bekijken samen wat de beste manier zou zijn om dat doel te bereiken: een behandeling of een advies. 
  Soms zal een multidiciplinaire aanpak nodig zijn.

  2.1. Behandelen, trainen, en begeleiden: 
  De doelstelling van deze fase is om jou (terug) in staat stellen om  optimaal te functioneren in je woon-, werk-, school-, en ontspaningsomgeving.

 • Dat kan door een herstel traject te volgen, het herwinnen van vaardigheden die verloren gegaan zijn. 

 • Het kan zijn dat de omgeving waarbinnen je iets wilt doen een aanpassing nodig heeft. 

 • Een laatste optie is om aan de slag te gaan met jou en je zintuigen om zo je functioneren, je dagelijkse leven, te vergemakkelijken. 

   

  Wanneer (volledig) herstel onmogelijk is, streven we ernaar je functies en vaardigheden die er nog zijn te onderhouden en het voorkomen van verergering van stoornis en/of vermindering van de beperking
   


2.2. Adviseren: 
Ergotherapeutisch advies richt zich naar de cliënt, de mensen in zijn omgeving en/of naar de (professionele) verzorgers. 
De uitkomst van advies kan zijn: hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen (laten) ontwerpen, methodeverandering voorstellen, doorverwijzen naar deskundigen of diensten, informeren bij implementatie, bemiddelen en afstemmen van de samenwerking tussen verschillende professionelen en het proces bewaken.  


 

     3. De evaluatie

Zowel tijdens het traject, maar zeker wanneer het zal worden afgerond wordt er een grondige evaluatie        gedaan. 

       

 

Heb je nog een vraag of maak je graag een afspraak? Dat kan hier.