top of page
ill-ergotherapie.png

Sensorische informatie verwerking

Over zenuwbanen, zintuigen, input en output...

Wat is dat nu juist?

Sensorische integratie (ook wel sensomotorische integratie of multisensorische integratie genoemd) is het vermogen van het centrale zenuwstelsel om informatie afkomstig van verschillende zintuigen (zicht, gehoor, gevoel, reuk, smaak en evenwicht) te integreren. Een samenhangende representatie van prikkels die worden opgevangen door verschillende zintuigen zorgt ervoor dat een organisme zich een wezenlijk beeld kan vormen van zijn omgeving. Multisensorische integratie is de sleutel voor een organisme om zich aan te kunnen passen aan de omgeving, want het staat hem toe de wereld om hem heen te zien als een samenhangend geheel. Multisensorische integratie gaat ook over de manier waarop verschillende zintuigen samenwerken en elkaar beïnvloeden.

bron: wikipedia

ok, en wat doet dat nu juist? 

Onze zintuigen nemen verschillende dingen waar: we kunnen ruiken, zien, voelen, horen,.... Al deze prikkels worden via de zenuwbanen naar de hersenen gestuurd die ze verwerken en een reactie terug sturen. Dit gaat zo snel dat we zelfs niet merken hoeveel er gebeurt in ons lichaam om te reageren op een bepaalde prikkel. Maar wat als er iets misloopt? Wat als heel dit proces niet vlot loopt? 

Problemen met bewegen, beide handen gebruiken, prikkelverwerking, pictoschema’s, fijne motoriek, schrijf motoriek, bewegen in een ruimte, gebruik van drukvesten, klokken, zwaartedekens en nog zoveel meer.

Sensorische integratie en autisme/ADHD

Kinderen/volwassenen met AD(H)D of een autistisme spectrumstoornis kunnen daarnaast een stoornis hebben in de sensorische informatieverwerking. Een onderzoek naar de sensorische informatieverwerking met daarna eventueel  een integratietherapie in de verschillende zintuiglijke systemen kan dan zinvol zijn.


Zeker jonge kinderen met een normale intelligentie reageren goed op therapie omdat hun zenuwstelsel nog soepel is. De hersenfuncties kunnen nog gemakkelijk veranderen en nieuwe verbindingen maken.
Het klopt dat bepaalde symptomen, zoals hyperactiviteit, kunnen veranderen in de puberteit. Maar zoals een beroerte er niet uitgroeit, geneest ook een minimale neurologische stoornis, zoals een sensorische integratiestoornis die de problemen veroorzaakt, niet vanzelf.

Het is nooit te laat om hulp te zoeken, ook met oudere kinderen en volwassenen werden reeds goede resultaten geboekt, vaak in combinatie met andere therapievormen.

Bron: Ergopraktijk.be

Verloop

Bij aanvang van de therapie wordt in kaart gebracht welke zintuiglijke prikkels gepast verwerkt worden en welke voor problemen zorgen. Dit gebeurt aan de hand van vragen (bij kleine kinderen stellen we deze aan de ouders), observaties en eventueel tests. Daarna kan de eigenlijke therapie en het geven van informatie gestart worden.

We leren beter indien we iets graag doen of als we de opdracht als leuk ervaren. Dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen. Voor een kind is deze therapievorm spelen, voor een volwassene of de ouder van een kind is het eerder een ontdekkingsreis en inzichten opdoen.

Kostprijs

Deze therapiesessies duren telkens 50 min en kosten 50€. 

bottom of page